Slovenská verzia English version

Profil firmy

Spoločnosť GLV, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako firma zaoberajúca sa kovoobrábaním. Od počiatku bolo našou ambíciou stať sa dôležitým a spoľahlivým subdodávateľom významných priemyselných producentov vyrábajúcich na území EU.

Tento cieľ sme naplnili, čoho dôkazom je trvalý objem výrobných zákaziek, najmä však početné pozitívne referencie od našich odberateľov.

Organizácia výroby

Orientujeme sa na zákazkovú výrobu, ktorá má zväčša formu malých až stredne veľkých sérií výrobkov. Našou silnou stránkou je však aj podpora zákazníkov v oblasti kusovej a prototypovej výroby s extrémne krátkymi dodacími termínmi, ktoré kladú značné nároky na celkovú flexibilitu.

Základné hodnoty

K našim základným hodnotám patrí najmä férový prístup k obchodu ako takému. Snahou je maximalizácia pridanej hodnoty pre našich zákazníkov, ktorá je reprezentovaná pomerom vysokej kvality spracovania dielov, spoľahlivosti dodávok a mimoriadne konkurenčných cien.

Zákazníkov považujeme za partnerov a tomu prispôsobujeme celú úroveň vzájomnej kooperácie.

Silné stránky našej firmy sú:

  • vysoká kvalita výroby
  • vysoká spoľahlivosť dodávok v oblasti dodacích termínov
  • flexibilita v oblasti dodacích termínov, nárastu výroby, technických zmien

Naši zákazníci

Zákaznícke portfólio našej firmy je v súčasnosti tvorené významnými montážnymi firmami zo Slovenka, Nemecka a Rakúska, produkujúcimi výrobky v popredných priemyselných odvetviach (solárny priemysel, polovodičový priemysel, elektronika, automobilový priemysel a pod..)

Potenciálnym zákazníkom spracujeme radi v najkratšom čase cenovú ponuku, prípadne dokážeme naše kompetencie výrobou vzorkových kusov.