Slovenská verzia English version

Kontakt

Adresa

GLV, s.r.o.

Štúrova ul. č. 1

018 41 Dubnica nad Váhom

Obchodné údaje

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Reg.

36334154

2021797679

SK2021797679

Okresný súd v TN,
odd. Sro,
vl. č. 14488/R

Telefonický kontakt

M: +421 905 557 375

F: +421 42 44 23 296

Email / web

glv@glv.sk

www.glv.sk

Mapa