Slovenská verzia English version

Kompetencie


Výroba (trieskové obrábanie)

Sústruženie

 • CNC technológia
 • konvenčné obrábanie

Frézovanie

 • CNC technológia
 • konvenčné obrábanie

Vysoko presné obrábanie

 • tolerancia presnosti 0.005 mm
 • 4 osá technoĺogia

Vŕtanie

Brúsenie

Ostatné kovoobrábanie

Opracovávané materiály

 • Oceľ (železné mat.)
 • Nehrzdzavejúca oceľ
 • Farebné kovy a zliatiny
 • Plasty

Výroba (ostatné opracovanie)

Delenie materiálu

 • vlastné deliace centrum
 • ostatné technológie v kooperácií s partnermi (laser, plasma, vodný lúč..)

Zváranie

 • MIG / TIG technológia

Povrchové úpravy

 • všetky druhy v kooperácií s partnermi
  (pieskovanie, eloxovanie, teflónovanie, čiernenie, zinkovanie, niklovanie, lakovanie, ..)

Ostatné spracovateľské technológie

 • kalenie, tvrdenie, nitridovanie, titán nitridovanie
 • odlievanie v kooperácií s partnermi

 

Technológia: Kompletný zoznam strojného vybavenie na vyžiadanie.


Zabezpečenie kvality

Kvalita je jedným zo základných pilierom, na ktorom je postavené celé fungovanie našej firmy.

Kvalita je zabezpečená najmä cez

 • nákup materiálu od svetových výrobcov surovín s certifikátom akosti
 • proces výberu subdodávateľov technológii - spolupráca na báze dlhodobého partnerstva
 • proces medzioperačnej kontroly počas výroby
 • proces výstupnej kontroly končiaci meracím protokolom k výrobku

 

Technológia:

 • samostatné pracovisko výstupnej kontroly vybavené stolom so stĺpovým meracím zariadením, kalibrovanými meradlami a ostatnými meracími pomôckami
 • 3D meracie zariadenie v kooperácií s partnermi

Technická príprava / podpora

Spracovanie technickej dokumentácie

 • v elektronickej podobe
 • cudzojazyčná technická dokumentácia (nemecký / anglický jazyk)

Konštrukčné úpravy výkresovej dokumentácie

 • dlhodobá spolupráca s externým partnerom