Slovenská verzia English version

Contact

Address

GLV, s.r.o.

Štúrova ul. č. 1

018 41 Dubnica nad Váhom

Business data

ID no.:

Tax ID:

VAT no.:

Reg.

36334154

2021797679

SK2021797679

Okresný súd v TN,
odd. Sro,
vl. č. 14488/R

Phone contacts

M: +421 907 983 888

Email / web

glv@glv.sk

www.glv.sk

Mapa